Tests en testprocedures conform UL – Underwriters Laboratories

De genoemde tests zijn gebaseerd op de normen

  • UL 94
  • UL 50
  • UL 746C

met alle bijbehorende aanvullingen en uitbreidingen.

UL 94

“Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Applications” (Tests ten behoeve van de brandbaarheid van kunststoffen voor onderdelen in apparatuur en toepassingen) Dit voorschrift beschrijft de test die dient om de brandbaarheid van Kunststoffen te beoordelen en te classificeren.


UL 50

“Standard for electrical equipment intended to be installed and used in non-hazardous locations” (Norm voor elektrische apparatuur voor installatie en gebruik buiten Ex-omgevingen) Dit voorschrift stelt normen voor elektrotechnische apparatuur, die niet voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen bedoeld is.


UL 746C

“Standard for safety for polymeric materials – use in electrical equip-ment evaluations” (Norm ten behoeve van de veiligheid van polymere materialen – evaluaties van gebruik in elektrische apparatuur) Dit voorschrift stelt normen voor materialen van polymeer, voor gebruik in elektrische apparatuur.

Test voor brandbaarheid van kunststoffen voor onderdelen in apparatuur en toepassingen

UL 94

De test wordt uitgevoerd met een open vlam. Afhankelijk van de classificatie is er sprake van een vermogen van 50 watt (20 mm hoge vlam) of 500 watt (125 mm hoog vuur). De ontstekingsbron werkt bij de horizontale brandtest (HB) 30 s, bij de verticale brandtest (V) tweemaal 10 s en bij de 5V-test vijf keer 5 s op het testvoorwerp in en wordt vervolgens verwijderd. Daarbij worden de duur van de brand en bij de V-tests ook het vallen van brandende delen beoordeeld. Het watje dat onder de testopstelling neergelegd is, mag niet ontbranden.

Classificaties:

Een materiaalmonster (dikte < 3 mm) wordt horizontaal boven een vlam met 50 W vermogen en een hoogte van 20 mm opgesteld.

Classificatie

Voorwaarden

HB

Zelfdoven

HB75

Verbranding < 75 mm/min.

HB45

Verbranding < 40 mm/min.

Een materiaalmonster wordt verticaal boven een vlam met 50 W vermogen en een hoogte van 20 mm opgesteld

Classificatie

Voorwaarden

V-2

Zelfdovend tot 30 s na verwijderen van de vlam, brandende druppels toegestaan

V-1

Zelfdovend tot 30 s na verwijderen van de vlam, geen brandende druppels toegestaan

V-0

Zelfdovend tot 10 s na verwijderen van de vlam, geen brandende druppels toegestaan

Een materiaalmonster wordt verticaal boven een vlam met 500 W vermogen en een hoogte van 125 mm ± 10 mm opgesteld.

Classificatie

Voorwaarden

5VB

Zelfdovend, geen brandende druppels, brandgaten zijn toegestaan

5VA

Zelfdovend, geen brandende druppels, brandgaten zijn niet toegestaan

N.B.:

In het voorschrift UL 50 is als alternatief voor materialen met de materiaalclassificatie 5VA ook materiaal toegestaan dat de classificatie HB heeft en aan de vlamtest conform UL 746C, Selection 17, „Flammability – 127 mm (5 Inch) flame” heeft voldaan. Het materiaal dat op deze wijze getest is, is volgens UL 50 vergelijkbaar met materiaal met de classificatie 5VA.

Test ten behoeve van het bewijs tegen mechanische belasting

UL 746C

Om de bescherming tegen mechanische belasting aan te tonen, moet er een impact test uitgeoefend worden op het te testen materiaal.

Materialen die bedoeld zijn voor toepassingen buiten, worden ter voorbereiding gedurende drie uur in een koeling tot -35 ± 2 °C afgekoeld en vervolgens, net als bij normaal gebruik, op een vast frame gemonteerd. In de koude toestand wordt er een enkele stoot, met een stalen kogel met een diameter van 50,8 mm (2 inch) en een gewicht van 0,535 kg (1,18 Pound), uitgeoefend op het oppervlak dat getest moet worden.

Om het bewijs te leveren, mag het monster geen beschadigingen vertonen die het correcte  gebruik ervan beïnvloeden. Bovendien mag de beoogde beschermingsgraad niet negatief beïnvloed worden.