Tests volgens VDE + UL in het eigen testlaboratorium

Snel en efficiënt

Voor de certificering heeft Spelsberg een eigen testlaboratorium bij het hoofdkantoor in Schalksmühle. Het laboratorium met zijn apparaten is niet alleen VDE-, maar ook UL-gecertificeerd en maakt alle benodigde tests voor het internationaal gebruik van de serieproducten en speciale oplossingen mogelijk. Deze mogelijkheid is met name belangrijk bij individuele oplossingen die samen met de klant ontwikkeld worden. Het doel hiervan is om de opdrachtgevers te helpen hun producten zo snel mogelijk klaar te maken voor de markt. Het testlaboratorium is volgens de huidige stand van de techniek uitgerust en wordt voortdurend verder ontwikkeld. UL en VDE controleren jaarlijks in het kader van het Client Test Data Program, om het hoge werkniveau duurzaam te garanderen.

UL-tests door Spelsberg

Spelsberg kan in zijn fabriek in Schalksmühle zelfstandig UL-tests (Underwriters Laboratories) uitvoeren en zodoende behuizingen voor klanten in de USA en Canada alsook voor veeleisende Europese klanten certificeren.

De UL-test (resp. CUL-test voor Canada) is een veeleisende, wereldwijd erkende testmethode voor materiaal waarbij een of meerdere eigenschappen van een bepaald product, een bepaalde service of van de procedure bepaald worden. Dit gebeurt volgens een bepaalde methode of technische eis; zo worden bijvoorbeeld de componenten voor industriële besturingen en de impactweerstand getest. Door het grote belang voor de Noord-Amerikaanse markten wordt de UL-certificering ook op de Duitse markt steeds belangrijker. Voor de certificering van producten conform UL zijn de meeste fabrikanten op de externe controle door een onafhankelijke instelling aangewezen, wat in het ontwikkelings- en productieproces een aanzienlijke vertraging betekenen kan.

Het laboratorium en de testapparaten worden jaarlijks aan een systeemcontrole onderworpen, waarbij de inachtneming van de vereiste voorwaarden evenals de functionaliteit van de apparaten gecontroleerd wordt. Zodoende wordt op lange termijn gegarandeerd dat alle richtlijnen aangehouden worden.

Testen en certificeren bij Spelsberg

VDE-tests door Spelsberg

Het bekende VDE-keurmerk geeft onze klanten aan dat wij als verantwoordelijke fabrikant alles voor de veiligheid van onze producten doen. Volgens de Duitse productveiligheidswet mag een product alleen in omloop gebracht worden, „indien het zodanig is ontworpen dat de veiligheid en gezondheid van gebruikers of derden niet in gevaar wordt gebracht, indien het voor het beoogde doel wordt gebruikt en er geen sprake van voorzienbaar misbruik is.“ In Duitsland is het testen van elektrische producten in feite niet verplicht. Maar Spelsberg heeft er als producent van hoogwaardige producten belang bij, om uitsluitend geteste en gecertificeerde producten op de markt te brengen.

Ons eigen testlaboratorium dat conform DIN EN 60670-1, 60670-22, 60529 & UL gecertificeerd is, beschikt over de volgende VDE-certificaten:

  • Bewijs van mechanische constructie
  • Bewijs van weerstand tegen het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen
  • Bewijs van weerstand tegen het schadelijk binnendringen van water
  • Bewijs van sterkte van materialen en onderdelen
  • Bewijs van hittebestendigheid
  • Bewijs van weerstand van kunststoffen tegen overmatige warmte en vuur
  • Bewijs van elektrotechnische weerstand
  • Bewijs van bescherming tegen elektrische schokken
  • Bewijs van spanningsbestendigheid
  • Bewijs van de luchtafstanden, kruipafstanden en afstanden door middel van gietmassa

Dekselspanningstest

Om het bewijs van niet-verplaatsbaarheid van deksels conform DIN EN 60670-1 te leveren, worden de krachten een minuut lang, loodrecht op het bevestigingsvlak, in het midden van het deksel langzaam stijgend toegepast.

Evenzo moet de verplaatsbaarheid van deksels conform DIN EN 60670-1 worden geleverd. Hierbij worden de krachten tien keer, langzaam stijgend op de voorziening om het deksel te verwijderen toegepast. Het testobject mag daarna niet beschadigd zijn.